Logowanie

 

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do II etapu projektu
„Zostań w Polsce - swoim szefem!".

 

lp.

 nazwisko

imię

1

Sadowski

Radosław

2

Sibilski

Tomasz

3

Dąbrowska

Kamila

4

Małyszek

Tomasz

5

Miller

Kinga

6

Berek

Beata

7

Mścichowska

Agnieszka

8

Wróbel

Magdalena

9

Filiks

Wojciech

10

Kasprzycki-Rosikoń

Jan

11

Zamęcki

Wojciech

12

Okołowicz

Małgorzata

13

Dziewit

Wojciech

14

Czajkowska

Margeryta

15

Trzebińska

Olga

16

Jeznach

Katarzyna

17

Czura

Bogdan

18

Goździk

Maciej

19

Kaszuba

Joanna

20

Marciniak

Tomasz

21

Kucharska

Weronika

22

Kozimor

Karol

23

Ziółkowska

AnnaProjekt skierowany jest do osób:

- nieaktywnych zawodowo *,

- które powróciły z emigracji zarobkowej, 

- zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego,

- mających zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą w Warszawie.

Emigrant - w projekcie za emigranta uznaje się osobę, która opuściła Polskę w celu podjęcia legalnej pracy zarobkowej poza jej granicami. Do udziału w projekcie mogą przystąpić obywatele polscy, którzy powrócili do Polski z emigracji zarobkowej w okresie do 12 miesięcy przed dniem zakończenia naboru do projektu.

* Zgodnie z definicją ze Słowniczka terminologicznego dla Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, osoba nieaktywna zawodowo to osoba pozostająca bez zatrudnienia, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni (osoby niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy).

 

 

pliki do pobrania przydatne linki: