Logowanie

Projekt „Zostań w Polsce - swoim szefem!"

zakończony.

Wspólnie założyliśmy w Warszawie

23 nowe firmy!!!!

Naszym nowym przedsiębiorcom życzymy powodzenia już bez naszej pomocy!

Projekt "Zostań w Polsce-swoim szefem!" realizowany był przez Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu „Zostań w Polsce - swoim szefem!" było przygotowanie uczestników/czki projektu do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej poprzez podniesienie poziomu i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy.

Ze szkoleń i doradztwa w I etapie skorzystało 31 Uczestniczek i Uczestników, a 23 z nich dostało dofinansowanie na najbardziej interesujące pomysły biznesowe oraz dodatkowe szkolenia i doradztwo zaawansowane (harmonogram).

Statuetki wręczone Uczestnikom/czkom na spotkaniu 29.09.2011

 

 


pliki do pobrania przydatne linki: