Logowanie


Harmonogram projektu

Projekt realizowany jest w terminie 1.09.2010 - 30.04.2012.

Rekrutacja do projektu - 27.09.2010 - 29.10.2010.

Szkolenia rozpoczęły się 10 grudnia 2010 i potrwają do 23 stycznia 2011. Odbywają się w godzinach 9.00-17.00. Łącznie przewidziano 70 godzin wykładów i warsztatów. Ich harmonogram znajduje się w zakładce "pliki do pobrania".

Harmonogram rekrutacji Etap II

15.02.2011 - Ogłoszenie naboru „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości"

15.02.2011 - 01.03.2011 - nabór „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości"

02 - 14.03.2011 - Ocena KOW  „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości"

15.03.2011 - opublikowanie listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w fazie doradczo-inwestycyjnej projektu

16.03.2011 - 22.03.2011 - składanie odwołań od decyzji KOW23.03.2011- 28.03.2011 - rozpatrywanie odwołań

29.03.2011 - opublikowanie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w fazie doradczo-inwestycyjnej projektu (o udzielenie dotacji i wparcia pomostowego) (22)

30.03.2011 - 04.2011 - podpisywanie umów fazy doradczo-inwestycyjnej projektu (o udzieleniu jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i umowy o udzieleniu wsparcia pomostowego).

04.2011 - 04.2012 - Starter przedsiębiorczości

Harmonogram przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego Etap II

20.09.2011 - Ogłoszenie naboru „Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego"

21- 28.09.2011 - nabór „Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego"

29.09.2011 - 14.10.2011 - Ocena KOW  „Wniosków o przedłużonego wsparcia pomostowego "

17.10.2011 - opublikowanie listy osób zakwalifikowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego (9)

18.10.2011 - 24.10.2011 - składanie odwołań od decyzji KOW

25.10.2011- 28.10.2011 - rozpatrywanie odwołań

30.10.2011 - opublikowanie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego (10)

11.2011 - podpisywanie umów o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

 


Plan zajęć w II etapie
doradczo-szkoleniowym.

Grupa tygodniowa:

16-17.05

WSFiZ sala 104  (pon.), 115 (wt.)

15.00-20.00

Planowanie kampanii reklamowych i wybór optymalnych środków przekazu

23-25.05

WSFiZ sala 405 (pon.), 404 (wt.), 115 (śr.)

15.30-19.30

Warsztaty negocjacji i zarządzania czasem

20-21.06

WSFiZ sala 405 (pon.), 404 (wt.)

15.00-20.00 (wtorek 14.30-19.30)

Szkolenie z zagadnień dot. zarządzania firmą wg standardów MBA: Wpływ czasu na wartość pieniądza, Płynność finansowa i rentowność, Kredyt i leasing jako źródło finansowania rozwoju firmy, Ocena opłacalności inwestycji.

 9.06  WSFiZ, sala 57   17.00- 19.00  O prawie pracy i zatrudnianiu cudzoziemców.
13.06 WSFiZ, sala 405
16.00 - 19.00 Roszczenia, dochodzenie i egzekucja należności w obrocie gospodarczym.
7.07 WSFiZ, sala 405 16.00-19.00 Jak przygotować dokumenty do kontroli wydatkowania dotacji? Warsztaty.
9,16.12

9.12.2011 - WSFiZ sala 110

16.12.2011 -

Centrum Szkoleniowo-konferencyjne Jupiter

ul. Towarowa 22, wejście A, II piętro


15.00-20.00 Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem oraz zarządzanie w ujęciu klasycznym.

Grupa weekendowa:

14-15.05

Centrum Konferencyjne przy ulicy Wilczej 9, sala A

9.00 -14.00

Planowanie kampanii reklamowych i wybór optymalnych środków przekazu

28 -29.05

Centrum Konferencyjne przy ulicy Wilczej 9, sala A

9.00 -14.00

Szkolenie z zagadnień dot. zarządzania firmą wg standardów MBA: Wpływ czasu na wartość pieniądza, Płynność finansowa i rentowność, Kredyt i leasing jako źródło finansowania rozwoju firmy, Ocena opłacalności inwestycji.

4 -5.06

Centrum Konferencyjne przy ulicy Wilczej 9, sala A

9.00 -15.00

Warsztaty negocjacji i zarządzania czasem

 11.06 Centrum Konferencyjne przy ulicy Wilczej 9, sala A

 9.00 - 11.00

11.30 - 14.30

 O prawie pracy i zatrudnianiu cudzoziemców. 

Roszczenia, dochodzenie i egzekucja należności w obrocie gospodarczym.

9.07 WSFiZ, sala 405  9.30 - 12.30
 Jak przygotować dokumenty do kontroli wydatkowania dotacji? Warsztaty. 
 17-18.12  

Centrum Szkoleniowo-konferencyjne Jupiter

ul. Towarowa 22, wejście A, II piętro

 8.00 - 13.30
Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem oraz zarządzanie w ujęciu klasycznym. pliki do pobrania przydatne linki: