Logowanie

Głównym celem projektu „Zostań w Polsce - swoim szefem!" jest przygotowanie uczestników/czek projektu do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej poprzez podniesienie poziomu i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy.

Grupę docelową projektu stanowią powracający z emigracji na mazowiecki rynek pracy:

- emigrantki/emigranci powyżej 45 roku życia,

- kobiety-emigrantki, które powracają lub wchodzą pierwszy raz na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka/dzieci,

- emigrantki/emigranci, którzy utracili zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników.


Projekt zakłada realizację następujących działań:

- Program szkoleniowo-doradczy dotyczący administracyjno-prawnych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

- Warsztaty kształtujące umiejętności interpersonalne

- Doradztwo indywidualne

- Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności (do 40 tysięcy złotych), a także podstawowe/przedłużone wsparcie pomostowe przez 6 do 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności.


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

 

pliki do pobrania przydatne linki: