Logowanie
29 września 2011 odbyła się uroczystość wręczenia statuetek Uczestnikom/czkom Projektu

Uroczystośc poprowadził Dyrektor Biura Funduszy Europejskich - Pan Michał Olszewski

Na Uroczystości pojawiło się 19 z 23 przedsiębiorców/czyń

Statuetki wręczał z-ca prezydenta m.st Warszawy - J.Kochaniak, Dyrektor Kształcenia Podyplomowego WSFiZ - prof. M.Kosewski,
L. Andor - Komisarz Unii Europejskiej ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji, M. Kierwiński - Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz W. Bartelski - Burmistrz Dzielnicy Śródmieście.

Przedstawiciele Biura Funduszy Europejskich - Dyrektor T. Pactwa, Naczelnik M.Jakubiak

pliki do pobrania przydatne linki: